Contacts

EkoNiva-APK Holding

33-a Engels St., Voronezh, 394036
Phone: +7 (473) 267-97-77
E-mail: apk@ekoniva-apk.com
Location Map

EkoNiva-Semena

Zashchitnoye, Shchigrovsky district, Kursk oblast, 306513
Phone: 8 800 700-97-51, +7 906 587-82-59, +7 920 421-02-83
Е-mail: semena@ekoniva-apk.com
Location Map

EkoNivaAgro

46 Tsentralnaya St., Zaluzhnoye, Liskinsky district, Voronezh oblast, 397920
Phone: +7 (47391) 98-1-38
E-mail: agro@ekoniva-apk.com
Location Map

Sibirskaya Niva

2 Tsentralnaya St., Paivino, Maslyaninsky district, Novosibirsk oblast, 633571
Phone: +7 (38347) 44-231, 44-218
E-mail: sibniva@ekoniva-apk.com
Location Map

Kaluzhskaya Niva

Polyana division

Polyana, Peremyshlsky district, Kaluga oblast, 249130
Phone: +7 (48441) 3-11-90
E-mail: kaluga-niva@ekoniva-apk.com
Location Map

Bebelevo division

29, Tsentralnaya St., Bebelevo, Ferzikovsky district, Kaluga Oblast, 249806
Phone: +7 (48437) 3-41-38
E-mail: bebelevo@ekoniva-apk.com
Location Map

Savinskaya Niva

2, Sadovaya St., Savino, Mosalsky district, Kaluga oblast, 249930
Phone: +7 (48452) 2-61-64
E-mail: savino-niva@ekoniva-apk.com
Location Map

Severnaya Niva

19 Gornaya St., Zhmakino, Severny district, Orenburg oblast, 461654
Phone: +7 929 006-51-69
E-mail: sevniva@ekoniva-apk.com
Location Map

Zashchitnoye

Zashchitnoye, Shchigry district, Kursk oblast, 306513
Phone: +7 (4712) 74-85-80/81/82/83/84
E-mail: zashitnoe@ekoniva-apk.com
Location Map

Mezhdurechye

30 Tsentralnaya St., Gilyovo, Yarkovsky district, Tyumen oblast, 626077
Phone: +7 (34531) 37-1-75, 37-1-22
E-mail: mezhdureche@ekoniva-apk.com
Location Map

EkoNiva-Media

79-a Radishchev St., Kursk, 305004
Phone: +7 (4712) 39-26-60/62/63
Е-mail: vesti@ekoniva-apk.com, media@ekoniva-apk.com
Location Map